کانون دانشجویی همیاران دانشگاه صنعتی سهند

نوشته‌های تازه

سال نو مبارک

و باز هوای شاداب به عشرتگاه باغ و لاله زار ها راه میگشاید و گلهای سرخ و زرد و نیلوفری را که در سبزه زار ها می رویند نوازش میدهد و آنگاه پربار چمن را به نظاره می نشیندو همین …

مسابقه کتابخوانی با محوریت تغذیه سالم

      کتاب مورد استفاده برای مسابقه در زیر گذاشته شده است. تعداد صفحات ۵۰ صفحه است. همه دانشجویان دانشگاه می توانند در مسابقه شرکت کنند. مسابقه به صورت اینترنتی و تعداد ۲۰ سوال ۴ گزینه ای اجرا خواهد …

انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی همیاران دانشگاه صنعتی سهند

از کلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود جهت ثبت نام در کاندیداتوری انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی همیاران تا آخر وقت اداری روز شنبه ۵ اسفندماه ۱۳۹۶ با همراه داشتن فرم ثبت نام در کانون و فرم ثبت نام …

گزارش شرکت کانون دانشجویی همیاران دانشگاه در دومین همایش سراسری کانون‌های همیاران موسسات آموزش عالی کشور

دومین همایش سراسری کانون‌ همیاران موسسات آموزش عالی کشور با شرکت بیش از ۱۲۰ موسسه آموزش عالی کشور تاریخ ۸ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در دانشگاه شیراز برگزار گردید. این همایش با شرکت بیش از ۵۰۰ نفر دانشجو و …

مسابقه عکاسی زندگی خوابگاهی با رویکرد سلامت روان

نحوه ارسال آثار به مسابقه عکاسی زندگی خوابگاهی با رویکرد سلامت روان: ارسال عکس با مشخصات موضوع: نام و نام خانوداگی: شماره دانشجویی: محل: به آی دی تلگرام @SYAWASH70 قوانین مسابقه عکاسی زندگی خوابگاهی با رویکرد سلامت روان: – هر …

دومین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه‌ها

دومین همایش سراسری کانون های دانشجویی همیاران دانشگاه شیراز ۸ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ سایت همایش نشانی: شیراز – خیابان نشاط، جنب پل جهاد دانشگاهی- مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شیراز شماره­ های تماس: ۰۹۰۱۶۹۰۹۵۳۱ و   ۳۲۳۳۹۰۴۰-۰۷۱ دورنگار: ۳۶۴۷۳۳۹۸-۰۷۱ آدرس ایمیل: shirazcounseling@gmail.com سایت : http://moshavereh.shirazu.ac.ir …

چگونه مطالعه موثر داشته باشیم؟

مرحله پیش خوانی :در این مرحله کتاب یا مطلب را بصورت یک مطالعه اجمالی و مقدماتی بررسی کنید. از جمله موارد این مرحله خواندن عنوان فصلها، خواندن سطحی فصل ، توجه به تصاویر ، بخشهای اصلی و فرعی و خلاصه …

دانشگاه صنعتی سهند در لیست پوسترهای اولین همایش سراسری کانون ها

لیست دانشگاه هایی که پوستر خود را جهت چاپ در کتاب “پوسترهای اولین همایش سراسری کانون های همیاران” ارسال نموده اند اراک آیت الله العظمی حائری میبدی بجنورد بناب بوعای سینا بیرجند بین المللی امام خمینی(ره) تهران جهرم حضرت نرجس(س) …

صفحه 1 از512345

نكاتى درباره نحوه درس خواندن براى امتحانات – قسمت اول

نكاتى درباره نحوه درس خواندن براى امتحانات – قسمت دوم

نكاتى درباره نحوه درس خواندن براى امتحانات – قسمت سومدرباره ما

ﮐﺎﻧﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻫﻤﯿﺎران داﻧﺸﮕﺎه صنعتی سهند ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻓﺮاﮔﯿﺮ و اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ، ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﯽ، آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی زﻧﺪﮔﯽ و … در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﺑﮕاه‌ها ﺑﺮ آن اﺳﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﯿﺎر ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﺪارﮐﺎت و اﺟﺮایﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

تمامی حقوق برای کانون دانشجویی همیاران دانشگاه صنعتی سهند محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد .
طراح: فرهنگ قهوه - پشتیبان: سیاوش عزیزی - شرکت: سما سامانه سهند